Find best free and premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com
Нашият сайт – ИНТЕРНЕТ СПРАВОЧНИК БГ обединява връзки към сайтове за новини, вестници, спорт, списания, портали, кулинария, здраве, телевизия, радио, забавления, бизнес, улеснява избора и пести времето Ви.

Сайтове:
Ние публикуваме всички връзки към сайтове за новини, вестници, спорт, списания, портали, кулинария, здраве, телевизия, радио, забавления, бизнес.

Общи условия

Настоящите условия са споразумение между ИНТЕРНЕТ СПРАВОЧНИК БГ и Вас като потребител. Моля внимателно прочетете условията за ползването и достъпа до уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта.

Обръщаме внимание да се запознавате с условията за ползване на други уеб сайтове, които посещавате чрез този уеб сайт, тъй като ИНТЕРНЕТ СПРАВОЧНИК БГ не носи отговорност за съдържащата се информация на таях.

Ограничена отговорност относно съдържание:
ИНТЕРНЕТ СПРАВОЧНИК БГ връзки към информационни сайтове и не предлага собствени такива.
Информацията, публикувана на сайта ни е с цел улесняване на потребителите. Всички текстове, снимки, ценова информация и други са собственост на съответните сайтове. ИНТЕРНЕТ СПРАВОЧНИК БГ не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от връзките към други сайтове.

ИНТЕРНЕТ СПРАВОЧНИК БГ си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги, а също така и съобщения, съдържащи рекламни съобщения от трети лица.